Werkwijze

 • U stuurt uw wensen en/of een schets/tekening die ik vervolgens doorneem.
  Graag met vermelding van uw naam/adres en telefoonnummer: contactgegevens Eindeloos Design
 • U kunt ook langskomen, maar dan wel op afspraak.
 • Heeft u een meubel op de site gezien, vermeld dan de naam en de link.
 • Vervolgens neem ik contact met u op om uw wensen door te nemen. Daarna ontvangt u van mij een offerte.
 • De offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken.
 • Mocht u zich in de offerte kunnen vinden, dan ontvangt u van mij een orderbevestiging met daarin alle doorgenomen details van het meubelstuk.

 

Aanbetaling

Voor elk meubelstuk dat besteld wordt is een aanbetaling van toepassing.
Deze aanbetaling bedraagt 30% van de totaalsom.
U kunt dit bedrag overmaken op:

Rekeningnummer: NL36RABO0322811430
t.n.v. EindeloosDesign te Bolsward

Vermeld bij de aanbetaling uw naam en het type meubel. Een order wordt pas ingepland als de aanbetaling is voldaan. De levertijd van een meubel geldt vanaf de stortingsdatum aanbetaling.

 

Levertijden

De levertijd van een meubelstuk is afhankelijk van het aantal opdrachten, maar ligt meestal rond de 8 tot 12 weken. Er kunnen zich tussentijdse leveringsproblemen voordoen door de stagnatie of toelevering van onderdelen of materialen, u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Elk meubelstuk kan op verzoek bezorgd en vakkundig gemonteerd worden, de kosten hiervan zijn afhankelijk van de grootte van het meubel, de complexiteit en de afstand.

 

Aflevering meubel

 • U haalt het meubel zelf op van af de werkplaats (zelf dekens en spanbanden meenemen)
 • Of het meubel wordt door ons bezorgd tot aan de stoep: het meubel wordt goed door ons ingepakt en beschermd tegen beschadigen: Prijs 0,95 euro per KM
 • Of het meubel wordt door ons bezorgd en geplaatst/opgehangen: Prijs 1,05 euro per KM

 

Leveringsvoorwaarden

Alle meubels worden gemaakt volgens de toe gestuurde orderbevestiging, met de daarbij behorende leveringsvoorwaarden zoals genoemd in dit schrijven. Bij aanbetaling van het meubel heeft u kennis genomen van deze voorwaarden d.m.v een vermelding op het formulier (ook de digitale versie). Wijzigingen dient u altijd schriftelijk door te geven (2 weken voor start aanvang bouw). De levering van de meubels geschiedt 2 maal per maand. Bestelde meubels worden na bezorging/plaatsing en betaling niet teruggenomen. Interpretatieverschillen over minieme afwijken zijn mogelijk.

Na bezorging/montage en afstellen van de kast in bijzijn van de klant, kan nadien niet meer aanspraak worden gemaakt op visuele afwijkingen van lakwerk, en of beschadigingen.

 

Transport en montage op locatie

Een meubel is vrij zwaar en wordt d.m.v. 2 kleine transport platformen van de auto naar de woning vervoerd. Dit is mede om beschadigen te voorkomen. Het meubel moet zonder omslachtige bewegingen naar binnen kunnen worden gereden. Voor bezorging op bovenverdiepingen dient u zelf maatregelen te treffen. Tillen of kantelen van het meubelstuk in krappe ruimtes ter plaatse, is uitgesloten. Als er geen adequate voorzieningen zijn getroffen voor het transport en montage van het meubel in de woning, dan wordt het meubelstuk afgeleverd bij de deur, maar dienen de afgesproken kosten wel te worden voldaan. Bij de bezorging en montage van het meubel dient de klant aanwezig te zijn. Het aansluiten van apparatuur of het doorvoeren van kabels door of in meubel moet door de klant zijn voorbereid en uitgevoerd worden.